månadshyra €1700

Rue Keller
11 arrondissement

Paris