månadshyra €1395

Rue d’Aligre
12 arrondissement

Paris