månadshyra €1300

Rue d’Aligre
12 arrondissement

Paris