månadshyra €2200

Rue Cadet
9 arrondissement

Paris