månadshyra €750

Rue Oberkampf
11 arrondissement

Paris