månadshyra €1300

Rue Malar
7 arrondissement

Paris