månadshyra €1650

Rue Ferdinand Duval
4 arrondissement

Paris