månadshyra €1400

Rue Vavin
6 arrondissement

Paris