månadshyra €3280

Rue du Sentier
2 arrondissement

Paris