månadshyra €3265

Rue du Sentier
2 arrondissement

Paris