månadshyra €990

Rue Oberkampf
11 arrondissement

Paris