månadshyra €2200

Rue Mandar
2 arrondissement

Paris