månadshyra €1300

Rue Vavin
6 arrondissement

Paris